Vårt sätt att vara

”Vårt sätt att vara” förtydligar våra kärnvärden – Kunnig, Öppen och Pålitlig är en övergripande vägledning för alla medarbetare inom KGK-gruppen. Med våra kärnvärden visar vi vilka vi är och vad vi står för.

Inom KGK-gruppen tror vi på individens inneboende drivkraft. Vi är övertygade om att alla medarbetare vill göra ett bra jobb, bidra till KGK:s utveckling och nå våra mål. För att uppnå detta behöver chefer och medarbetare samverka. Även om  ledare och medarbetare har olika roller är de två sidor av samma KGK-mynt.

Medarbetarskapet ska präglas av eget ansvar och viljan att alltid göra sitt bästa. Ledarskapet ska skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas med detta.

Vi tror att en ömsesidig relation med en bra dialog mellan chef och medarbetare är den bästa vägen för att skapa engagemang, motivation och ansvarstagande hos varje medarbetare.

Vi är alla ambassadörer för våra tre kärnvärden; utifrån vår roll som ledare eller medarbetare.

 

 

 

Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra styrsystem?

E-post sales@hydratronics.com
Telefon +46 (0)8 92 30 00