Agenda 2030

Det finns många utmaningar runt om i världen likväl som på hemmaplan när det gäller mänskliga rättigheter, fattigdom, jämlikhet, miljö och klimatförändringar. För att ta tag i dessa utmaningar har FN antagit Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål som visar hur världens länder tillsammans ska samarbeta för en mer rättvis och hållbar värld senast 2030.

Hydratronics och vår ägare KG Knutsson AB har gått igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat åtta mål som är prioriterade för vår verksamhet. Du kan läsa mer om dem på KGK:s hemsida.

Fritt från konfliktmineraler

Våra produkter innehåller inga metaller framställda från så kallade konfliktmineraler, det vill säga mineraler där pengarna från utvinningen används för att finansiera väpnade konflikter. Därmed uppfyller vi kraven i Dodd Frank Act Sec 1502 och kommande EU-lagstiftning som gäller från 2021.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy beskriver vår ambition att minska vår påverkan på miljön så långt det är teknisk, ekonomiskt och praktiskt möjligt. För oss handlar det bland annat om att se till att vår godshantering är så effektiv som möjligt, att vår energianvändning effektiviseras, att vi minskar på resor och att vi ständigt utvärderar nya och miljövänligare produkter och metoder som kan användas i vår verksamhet.

Produktion utan tungmetaller och skadliga flamskyddsmedel

Vi producerar alla våra produkter i enlighet med EU-direktivet RoHS 2 som reglerar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter. Våra produkter är fria från bly och blylegeringar. I de fall komponenter eller produkter produceras av underleverantörer gäller samma krav som för egen tillverkning.

   

Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig!

Vill du veta mer?

thom.jpg
Vill du veta mer om våra styrsystem?

Thom Linné

E-post sales@hydratronics.com
Telefon +46 (0)8 92 30 00