För oss på Hydratronics är det viktigt att vi kvalitetssäkrar vår verksamhet - från produktutveckling till produktion och leverans.
Allt för att våra system och produkter ska vara tillförlitliga och driftssäkra i alla miljöer.

Kvalitetsarbete och certifiering

Vårt kvalitetsarbete minimerar antalet felkällor genom att kontinuerligt identifiera och korrigera de steg i utvecklings-, produktions- och leveransprocessen som orsakar avvikelser. Vårt mål är att tillhandahålla 100% felfria produkter med 100% leveransprecision.

Vi har en helautomatisk produktionsprocess för att utesluta fel på grund av mänskliga faktorn. Processen inkluderar komponentmontering, lödning samt AOI och funktionstest där 100% av våra produkter kontrolleras innan leverans.

Hydratronics AB är sedan många år certifierade enligt ISO 9001. KGK koncernen är utöver det även certifierade enligt bland annat ISO 14001 för att säkerställa ett hållbart arbetssätt.

  

Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig!

Vill du veta mer?

thom.jpg
Vill du veta mer om våra styrsystem?

Thom Linné

E-post sales@hydratronics.com
Telefon +46 (0)8 92 30 00