Hydratronics kvalitetsledningssystem beskriver hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete i alla viktiga delar - från produktutveckling till produktion och leverans. Allt för att våra system och produkter ska vara tillförlitliga och driftssäkra i alla miljöer där de används.

Kvalitetsarbete och certifiering

Vårt kvalitetsarbete syftar till att minimera antalet felkällor genom att upptäcka och korrigera de steg i utvecklings-, produktions- och leveransprocessen som orsakar flest avvikelser. Vårt mål är att leverera 100% felfria produkter med 100% leveransprecision.

När våra kretskort tillverkas använder vi en helautomatisk produktionsprocess för att utesluta fel på grund av mänskliga faktorn. Processen inkulderar komponentmontering, lödning och AOI. 100% av våra produkter funktionstestas innan leverans.

Hydratronics AB är sedan många år certifierade enligt ISO 9001. Koncernen, KGK, är utöver det även certifierade enligt bland annat ISO 14001 för att säkraställa ett hållbart arbetsätt.

  

Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig!

Vill du veta mer?

thom.jpg
Vill du veta mer om våra styrsystem?

Thom Linné

E-post sales@hydratronics.com
Telefon +46 (0)8 92 30 00