Produktion

Vår tillverkning är kvalitetskontrollerad enligt IPC-standard och bygger på modern SMD-teknik som minskar antalet felkällor och medger tillverkning i varierande seriestorlek.

SMD-produktion innebär en helautomatisk tillverkning där komponenterna maskinellt placeras på kretskorten för samtidig lödning. Efter lödningen sker en automatisk optisk inspektion (AOI) och funktionstest innan korten och kontaktdonen monteras i styrenheten. Slutligen funktionstestas den färdiga enheten innan den packas.