Utveckling

Skräddarsytt system till lägre kostnad

Vår plattform ger dig ett skräddarsytt system på halva tiden. Du får ett system som är anpassat helt efter de specifika behoven i din applikation. Med hjälp av färdiga funktionsblock och mallar kortas tiden för utveckling och testning med 50%. 

Prestanda & precision Hög teknisk prestanda för precis styrning och tuffa krav.
Tillförlitlighet Utvecklat för krävande applikationer och miljöer.
Kostnadseffektivitet Utveckla ditt styrsystem snabbare och mer effektivt med vår egen plattform.

Funktioner:

 1. CAN-bus.
 2. PWM-kontroll för exakt styrning av ventiler och hydraulik.
 3. Elektronik anpassad för krävande miljöer.
 4. Standardiserad, konfigurerbar I/O.

Effektiv grafisk Programmering med funktionsblock och mallar

CANmasterTool är ett Windows-baserat grafiskt programmeringsverktyg som hanterar allt från applikationsutveckling till service och underhåll av maskiner och system som redan är i drift.

Programmeringsverktyget ger möjlighet för en tillverkare att skapa ett skräddarsytt styrsystem som passar optimalt för den egna maskinen, applikationen och användningen. De färdiga funktionsblocken och mallarna är baserade på verkliga system som utvecklats av Hydratronics för olika kunder och applikationer och därför fullt funktionstestade och verifierade.

Med CANmasterTool kan både grafisk och textbaserad programmering göras parallellt och båda typer av källkod kan blandas i samma projekt. 

Graphical programming in CANmasterTool

CANmasterTool, Develop edition, innehåller även simulator för att testa hela eller delar av systemet. Här kan du testa ett komplett system i realtid, isolera enskilda instruktioner eller programloopar, eller köra programmet rad för rad. Simulatorn gör utvecklingsarbetet ännu effektivare och säkrare.

CANmasterTool, Service edition, är en programvaruversion som är anpassad för servicetekniker. CANmasterTool Service ger ingen tillgång till utvecklingsfunktionerna.

Funktioner i CANmasterTool:

 1. Konfigurera de olika styrenheterna som ingår i systemet.*
 2. Konfigurera I/O för olika enheter.*
 3. Systemdesign med tillgång till mallar och funktionsbibliotek.*
 4. Programfunktioner för att göra egna makron.*
 5. Simulering av hela eller delar av systemet, med loggning av värden.*
 6. Design av terminalens grafiska gränssnitt, menyer och ikoner.*
 7. Kalibrering av sensorer.
 8. Loggning av I/O under simulering eller verklig körning.
 9. Versionshantering.
 10. Dokumentation av program och konfigurationer.*
 11. Felsökning.
 12. Ner- och uppladdning av styrprogram och parametrar.

*Ingår ej i CANmasterTool Service edition.